Lesní Zákon.cz

reklama

Na tomto místě může být Vaše reklama, v případě zájmu mne kontaktujte pomocí e-mailu uvedeného ve spodní části webu.§ 55

  1. Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč vlastníku lesa, který úmyslnou činností způsobí značné škody na lese a ohrozí tím plnění jeho funkcí, bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí nebo bez rozhodnutí o omezení pozemky určené k plnění funkcí lesa odnímá nebo omezuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa, neoprávněně užívá pozemky lesa určené k plnění funkcí lesa nebo znemožňuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa.
  2. Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 100 000 Kč vlastníku, který
    • provádí činnosti v lese nepovolené nebo zakázané,
    • neplní opatření k ochraně lesa, především nedodrží přednostní zpracování těžby nahodilé,
    • svévolně překročí schválenou decenální výši těžby,
    • nesplní opatření uložená rozhodnutím orgánu státní správy lesů vydaným podle tohoto zákona.

webmaster: petr.zidek@gmail.com
Reklama: Pokud nevíte co s letošním Silvestrem, pak se koukněte na web Silvestr.biz