Lesní Zákon.cz

reklama

Na tomto místě může být Vaše reklama, v případě zájmu mne kontaktujte pomocí e-mailu uvedeného ve spodní části webu.§ 54 Pokuty

 1. Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč podnikateli,28) který při výkonu podnikatelské činnosti
  • bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí nebo bez rozhodnutí o omezení pozemky určené k plnění funkcí lesa odnímá nebo omezuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa,
  • bez povolení užívá pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo znemožňuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa,
  • způsobí poškození lesa, zejména těžbou provedenou v rozporu s tímto zákonem, nebo jinak ztíží provoz lesního hospodářství,
  • nesplní opatření uložená rozhodnutím orgánu státní správy lesů vydaným podle tohoto zákona.
 2. Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 100 000 Kč podnikateli, který při výkonu podnikatelské činnosti
  • bez souhlasu vlastníka nebo nájemce lesa vyzvedává v lese semenáčky a sazenice lesních stromů a keřů,
  • neoprávněně sbírá semena a plody lesních stromů,
  • provádí činnosti v lese zakázané,
  • nevede předepsanou evidenci o původu semen a sazenic lesních dřevin,
  • zneužije údajů plánů nebo osnov, lesní hospodářské evidence nebo inventarizace lesů.

28) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


webmaster: petr.zidek@gmail.com
Reklama: Pokud nevíte co s letošním Silvestrem, pak se koukněte na web Silvestr.biz