Lesní Zákon.cz

reklama

Na tomto místě může být Vaše reklama, v případě zájmu mne kontaktujte pomocí e-mailu uvedeného ve spodní části webu.Oddíl první
Orgány státní správy lesů
§ 47

  1. Státní správu lesů vykonávají
    • okresní úřady,
    • ministerstvo.
  2. Státní správu lesů ve vojenských lesích, které jsou v působnosti Ministerstva obrany, vykonává v rozsahu působnosti okresního úřadu Vojenský lesní úřad. Vedoucího Vojenského lesního úřadu jmenuje a odvolává ministr zemědělství na návrh ministra obrany.
  3. V lesích národních parků vykonávají státní správu lesů orgány stanovené zvláštním předpisem.25)
  4. Magistrát hlavního města Prahy vykonává ve státní správě lesů působnost okresního úřadu.

25) Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


webmaster: petr.zidek@gmail.com
Reklama: Pokud nevíte co s letošním Silvestrem, pak se koukněte na web Silvestr.biz