Lesní Zákon.cz

reklama

Na tomto místě může být Vaše reklama, v případě zájmu mne kontaktujte pomocí e-mailu uvedeného ve spodní části webu.§ 45 Odnětí a zánik licence

 1. Orgán státní správy lesů, který licenci udělil, ji odejme, jestliže
  • držitel licence nebo odpovědný zástupce právnické osoby již nesplňuje podmínky uvedené v § 41 a 42,
  • nastanou překážky podle § 43,
  • o to držitel licence požádá,
  • držitel licence závažným způsobem poruší podmínky stanovené rozhodnutím o udělení licence nebo tímto zákonem.
 2. Udělená licence zanikne
  • smrtí držitele licence, jde-li o fyzickou osobu,
  • zánikem právnické osoby.

webmaster: petr.zidek@gmail.com
Reklama: Pokud nevíte co s letošním Silvestrem, pak se koukněte na web Silvestr.biz