Lesní Zákon.cz

reklama

Na tomto místě může být Vaše reklama, v případě zájmu mne kontaktujte pomocí e-mailu uvedeného ve spodní části webu.§ 44 Rozhodnutí o licenci

  1. Pokud není k vydání rozhodnutí o licenci příslušné ministerstvo, je místně příslušným k vydání rozhodnutí o licenci ten orgán státní správy lesů, v jehož územním obvodu má fyzická osoba trvalý pobyt nebo právnická osoba sídlo.
  2. Zjistí-li orgán státní správy lesů, že žadatel o udělení licence splňuje předepsané podmínky, vydá mu licenci. V rozhodnutí o licenci vydané fyzické osobě se uvede
    • jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo,
    • obchodní jméno,
    • identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
    • označení předmětu licence a její časový rozsah.
  3. V rozhodnutí o licenci vydané právnické osobě se uvede
    • obchodní jméno, sídlo, právní forma a jméno a bydliště osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem,
    • identifikační číslo,
    • osobní údaje odpovědného zástupce (§ 41 odst. 3),
    • označení předmětu licence a její časový rozsah.
  4. Licence je nepřenosná a platí na celém území České republiky.
  5. Ministerstvo stanoví právním předpisem náležitosti žádosti o udělení licence a další podrobnosti o udělování licencí.

webmaster: petr.zidek@gmail.com
Reklama: Pokud nevíte co s letošním Silvestrem, pak se koukněte na web Silvestr.biz