Lesní Zákon.cz

reklama

Na tomto místě může být Vaše reklama, v případě zájmu mne kontaktujte pomocí e-mailu uvedeného ve spodní části webu.§ 42 Zvláštní podmínky pro udělení licence

  1. Zvláštními podmínkami pro udělení licence jsou
    • odborné lesnické vzdělání,
    • odborná lesnická praxe.
  2. Pro udělení licence podle § 26 odst. 1 se odborným lesnickým vzděláním rozumí vysokoškolské vzdělání lesnického směru a odborná praxe žadatele musí být alespoň deset let.
  3. Pro udělení licence podle § 30 odst. 1 se odborným lesnickým vzděláním rozumí alespoň úplné středoškolské vzdělání lesnického směru a odborná praxe žadatele musí být alespoň pět let. Pokud má být předmětem licence pouze sběr semen lesních dřevin, nemusí orgán státní správy lesů, který rozhoduje o udělení této licence, na splnění těchto zvláštních podmínek trvat.
  4. Pro udělení licence podle § 37 odst. 2 se odborným lesnickým vzděláním rozumí vysokoškolské vzdělání lesnického směru nebo úplné středoškolské vzdělání lesnického směru a odborná praxe žadatele musí být alespoň tři roky, jde-li o absolventa vysoké školy, a alespoň deset let, jde-li o absolventa střední školy.
  5. U právnické osoby musí zvláštní podmínky splňovat její odpovědný zástupce.

webmaster: petr.zidek@gmail.com
Reklama: Pokud nevíte co s letošním Silvestrem, pak se koukněte na web Silvestr.biz