Lesní Zákon.cz

reklama

Na tomto místě může být Vaše reklama, v případě zájmu mne kontaktujte pomocí e-mailu uvedeného ve spodní části webu.§ 39 Práva a povinnosti lesní stráže

 1. Lesní stráž je při své činnosti povinna
  • prokázat se průkazem lesní stráže a nosit služební odznak,
  • dohlížet na dodržování povinností spojených s obecným užíváním lesů (§ 19 a 20),
  • oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy buď vlastníku nebo uživateli lesa, nebo orgánu, který ji ustanovil, popřípadě v neodkladných případech též orgánům Policie České republiky nebo příslušným orgánům státní správy.
 2. Lesní stráž je při své činnosti oprávněna
  • zjistit totožnost osoby, která při obecném užívání lesa porušuje ustanovení tohoto zákona,
  • ukládat a vybírat pokuty za přestupky uvedené v § 53 tohoto zákona v blokovém řízení podle zvláštního předpisu,24)
  • předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, kterou přistihne při přestupku, nelze-li jinak zjistit její totožnost,
  • požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.

24) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.


webmaster: petr.zidek@gmail.com
Reklama: Pokud nevíte co s letošním Silvestrem, pak se koukněte na web Silvestr.biz