Lesní Zákon.cz

reklama

Na tomto místě může být Vaše reklama, v případě zájmu mne kontaktujte pomocí e-mailu uvedeného ve spodní části webu.LESNÍ ZÁKON
289/1995 Sb. ZÁKON
ZÁKON O LESÍCH

289/1995 Sb., ZÁKON ze dne 3. listopadu 1995 o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST 1. - ZÁKON O LESÍCH

HLAVA I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Oddíl 1.

Oddíl 2. - Kategorizace lesů

HLAVA II. - ZACHOVÁNÍ LESŮ

Oddíl 1.

Oddíl 2. - Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa

Oddíl 3. - Odnětí pozemků a omezení jejich využívání

Oddíl 4. - Poplatek za odnětí

HLAVA III. - OBECNÉ UŽÍVÁNÍ LESŮ

HLAVA IV. - PŘEDPOKLADY TRVALE UDRŽITELNÉHO HOSPODAŘENÍ V LESE

Oddíl 1. - Diferenciace hospodaření

Oddíl 2. - Hospodářská úprava lesů

HLAVA V. - HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

Oddíl 1.

Oddíl 2. - Odborný lesní hospodář

Oddíl 3. - Lesní stráž

Oddíl 4. - Lesní hospodářská evidence

HLAVA VI. - LICENCE

HLAVA VII. - PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

HLAVA VIII. - STÁTNÍ SPRÁVA LESŮ

Oddíl 1. - Orgány státní správy lesů

Oddíl 2. - Dozor v lesním hospodářství

HLAVA IX. - SANKCE

Oddíl 1. - Přestupky

Oddíl 2. - Pokuty

HLAVA X. - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

ČÁST 2.

§ 60 ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 2/1969 SB., O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČÁST 3.

§ 61 ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČÁST 4.

§ 62 ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 23/1962 SB., O MYSLIVOSTI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČÁST 5.

§ 63 ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 200/1990 SB., O PŘESTUPCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČÁST 6.

§ 64 Zrušovací ustanovení
§ 65

Příloha

VÝPOČET POPLATKU ZA ODNĚTÍ LESNÍCH POZEMKŮ

webmaster: petr.zidek@gmail.com
Reklama: Pokud nevíte co s letošním Silvestrem, pak se koukněte na web Silvestr.biz